samen sterker

Vanaf 2005 heeft Nils van Nes veel ervaring opgedaan in het geven van trainingen aan individuen en groepen. Deze leerervaringen in het toepassen van trainingsmethodiek zijn stapsgewijs verdiept en uitgebreid. De Kracht van Persoonlijk Actief ligt in het verbinden van persoonlijke trainingsdoelen met de beleving van het actief en bewust bewegen.

De expertise van Persoonlijk Actief heeft zich gaandeweg verbreed naar het coördineren en ontwikkelen van beweegprogramma's. Persoonlijk Actief raakte betrokken bij diverse projecten die pal staan voor het introduceren van een gezonde leefstijl in onze samenleving. In de samenwerking met diverse partners staat het plezier beleven aan bewegen en het behalen van resultaten altijd voorop. Zo heeft Persoonlijk Actief in opdracht programma's ontwikkelt voor verschillende deelnemers-groepen o.a.;  

Stad Actief, Outdoor Event Company, Amsterdam;   De Gemeente Amsterdam, Pilot Project GLI, Amsterdam Noord ;   Sport Quest, expert centrum voor krachttraining, Amsterdam;   Eva & Adam, Amsterdam;   VUMC Amsterdam;   Stichting Dynamo, Amsterdam.

Heeft u een vraag over het ontwikkelen of aanbieden van een beweegprogramma neem contact op met, Nils van Nes.